poj niam coj khaub ncaws dawb yuav tsum tau cais

2
3169
Spread the love

yog koj coj khaub ncaws dawb yuav tsum tau caiv , yog koj tsi caiv yuav ua rau koj haj yam mob loj tuaj

yog koj cev tsi tab seeb mob taub haus ,lo ntswg,hnoos ,mob qas. mus hoos maum kws tshuaj hais tia tsis zoo noj tshuaj, ces koj lo ua cov kuas qaub xyaws zib ntab haus thiab ua kuas qhiav haus xwb ces koj tus mob maj mam zoo lawm

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here