5 yam txiv hmab txiv ntoos ua tsi muaj thaj qab zib ntau

0
337
Spread the love

yog koj muaj ntshav qab zib koj yuav tsu tau xaiv tej yam txiv hmab txiv ntoo ua nws tsi muaj thaj qab zib ntau noj xwb. vim hais tias yog koj noj cov qab qab zib mus ntxiv rau ces nws yuav ua rau koj cov ntshav haj yam yuav muaj cov qab zib ntaus tuaj ces nws yuav ua rau koj haj yam mob loj tuaj . yog lis ntawv yog thaum koj paub tias koj muaj ntshav qab zib lawm koj yuav tau caiv, koj tus mob thiaj yuav tsi huam loj tuaj, thiaj lis yuav khos zoo sais thiab tsi kis mus rau yus 2lub raum ,daim siab, thiab yus 2lub qhov muag.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here