yuav ua lis cas koj thiaj paub tias koj muaj ntshav qab zib

0
303
Spread the love

peb ua neeg nyob tsi muaj ib yam dab tsi yuav muaj nqi tshaj peb lub dag zog, yog peb lub dag zog khov khos lawm txawm peb txhom nyem tsi muaj dab tsi lo peb yeej tsi nco qab txawj lis. yog lis ntawv peb yuav tsum tau pom qhov tseem ceeb ntawm peb tus kheej thiab, yuav tsum tau mus ntsuam xyuav yus tej roj ntshas ntawm tsev khos mob .6 lub hlis twg mus ib zaug, los yog ib lub xyoos puag ncig yuav tsum tau muas ntsuam xyuas ib zaug .

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here