xov xwm tshiab tshiab hauv teb chaws nplog

0
386
Spread the love

xov xwm tshiab tshiab nyob rau hauv teb chaw nplog.thaum lub 12hli ,xyoos 2018 los no peb cov nom tswv nplog ua yog yawg hlob Thongloun sysulith nws tau txias txim siab koom tes nrog nom tswv Rasia vim yog lub hom phiaj yuav muab cov tsheb tub rog qub qub puag thaum xyoos 1950 xas rov qab rau teb chaws RASIA.tab sis cov tsheb no los yeej tseem siv tau thiab ,vim tsoom tub rog lawv kuj tau khaws cias tus xyuas yam zoo kawg nkaws . cov tsheb no twb muaj hnub nyoog lis thaj tsam ntawm 76 lub xyoos lawm. ua yog thaum tsov rog zaum tib 2 hauv ntiaj teb no, yuav xas rov qab mus rau teb chaws RASIA, ua yog xas rov qab lis ntawm 30 lub , tab sis txawm xas 30 lub lawm los yeej tseem tsuav tseg rau peb teb chaws thiab.
tsi tag lis ntawv peb nom tswv nplog tseem yuav tau 30 lub tsheb tub rog hom tawm tshiab zoo heev nyob rau RASIA, yuav coj  los rau peb cov tub rog hauv nplog teb no, txawm rau yuav coj los tso phiaj yeeg rau hnub teeb tshaj tsoom tub rog kev muaj yeej hauv teb chaws nplog. ua yuav los txog rau 1-2hnub tom ntej no.
hais txog ntawm teb chaws RASIA lub hom phiaj yog yuav coj cov tsheb qub qub no rov qab mus rau lawv lub teb chaws , vim hom tsheb no nws yog ib hom tsheb muaj tej quav hlaus ua nws muaj nuj nqis, yog lis ntawv lawv thiaj lis xav tau rov qab mus tso phiaj yeeg tseg rau hnub teeb tsas kev muaj yeej ntawm RASIA ib yam thiab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here