kev caiv kom txhob muaj mes nyuam raws lub hlis 30 hnub

0
400
Spread the love

kev caiv kom txhob muaj me nyuam ,ua yog raws lub hlis coj khaub ncaws 30 hnub. txoj hauv kev no yog koj coj khsaub ncaws xwm yeem thiaj lis yuav siv tau txais txiaj ntsig . yog koj coj khawb ncaws tsi xwm yeem koj yuav tau nriav lwm txoj hauv kev .thiab yog koj xav siv yuav tsum tau kawm kom nkab siab thiaj lis yuav tau txais txiaj ntsig.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here