Tshuaj zoo tsws tsog

0
96
Spread the love


Vim lis cas thiaj muaj tus ntxhiab tsws tswa pem rau peb tej qhov tsos?

hauv tib neeg daim qab tawv nqaij muaj 2 thooj xeeb cov hws xws lis: Sccrine sweat gland yog tus xeeb cov hws peb ua hauj lwm nyav es tawm cov hws ntshiab thiab daws daws ntsev, ho Aprocrine sweat gland tu no nws yuav xeeb ua cov kuas hws npaum npaum dawb dawb tawm los nyob rau tej chaws tais, qhov tso, qhov raw, thiab pob tais.

Ces qhov ua rau peb muaj tus ntxhiab tsws phem yog muaj los ntawm cov fws lub sij hawm mus tov rau cov Bacteria ces yuav ua rau xeeb muaj tus ntxhiab tsws phem tawm tuaj .

  Txiv qaub thiab txiv lws suav: kuj pab tau kom koj txhob muaj tus ntxhiab tsws phem

  1. Txiv qaub(ໝາກນາວ): koj muab hlais ib daib coj los txhuam rau xwb ces yuav ua rau koj tus ntxhiab ntawv ploj mus lawm.
  2. Txiv lws suav: koj muab lub txiv lws los tsos cov kuas txiv ntawv coj los pleev xwb ces kuj tuaj yeem ua rau koj tsi tsws tsog lawm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here